(76) 840 49 01

KONTAKT

"NIRO" Spółka z o.o.

59-300 Lubin, Ścinawska 37

(76) 840 49 01

(76) 840 49 28

„NIRO” Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000198174

REGON: 390444513

NIP: 692-15-16-523

Wysokość kapitału zakładowego: 7.200.000 PLN

Formularz kontaktowy